top of page
Тюльпаны

Тюльпаны

40х30 х.,м.

Осень

Осень

40х30 х.,м.

Осенний этюд

Осенний этюд

50х30 х.,м.

Осенний этюд

Осенний этюд

30х40 х.,м.

Приморье. Бухта Анна

Приморье. Бухта Анна

40х50 х.,м.

Приморье. Бухта Анна

Приморье. Бухта Анна

40х50 х.,м.

Пионы

Пионы

50х70 х.,м.

Ирисы

Ирисы

60х40 х.,м.

Приморье. Бухта Анна

Приморье. Бухта Анна

30х40 х,м.

Тюльпаны

Тюльпаны

х.,м. 30х60

Март

Март

50х70 х.,м.

Тюльпаны в вазе. х.,м. 20х30

Тюльпаны в вазе. х.,м. 20х30

х.,м. 30х20

Сирень

Сирень

х.,м. 40х30

Сирень

Сирень

30х20 х.,м.

Тюльпаны в кувшине

Тюльпаны в кувшине

30х20 х.,м

Пионы

Пионы

50х70 х.,м

Лето. Горная речка

Лето. Горная речка

40х50 х.,м.

Пионы

Пионы

50х30 х.,м.

Первый снег

Первый снег

30х20 х.,м.

Сирень в вазе

Сирень в вазе

30х30 х.,м.

Осенний этюд

Осенний этюд

20х30 х.,м.

Пионы

Пионы

50х30 х.,м.

Приморье. Бухта Анна

Приморье. Бухта Анна

30х40 х.,м

Белые тюльпаны

Белые тюльпаны

40х50 х.,м.

Маковое поле

Маковое поле

60х30 х.,м.

Ирисы с ландышами

Ирисы с ландышами

40х50 х.,м.

Ирисы

Ирисы

60х30 х.,м.

Маки

Маки

40х50 х.,м.

Летняя прохлада

Летняя прохлада

30х20 х.,м.

Пионы.

Пионы.

40х50 х.,м.

Летний натюрморт

Летний натюрморт

50х70 х.,м.

Летний букет

Летний букет

50х70 х.,м.

Летний букет

Летний букет

30х30 х.,м.

Лесная опушка

Лесная опушка

30х20 х.,м.

Сирень

Сирень

40х50 х.,м.

Август

Август

40х50 х.м.

Ландыши

Ландыши

х.,м. 30х20

Ирисы, ландыши

Ирисы, ландыши

40х30 х.,м.

Золотой закат

Золотой закат

30х20 х.,м.

Зимний лес

Зимний лес

30х20 х.,м.

Летний букет

Летний букет

40х50 х,м.

Амурский Утёс осенью

Амурский Утёс осенью

30х40 х.,м

Земля Дерсу

Земля Дерсу

60х60 х.,м.

Зимняя калина

Зимняя калина

30х20 х.,м.

Земля Дерсу

Земля Дерсу

50х70 х.,м.

Август

Август

30х20 х.,м.

Весна. Льды

Весна. Льды

30х40 х.,м

Весна идёт

Весна идёт

30х20 х.,м.

Весенняя композиция

Весенняя композиция

30х20 х.,м.

Весенний этюд

Весенний этюд

30х20 х.,м.

Весенний букет

Весенний букет

х.,м. 20х20

Весенний букет

Весенний букет

30х20 х.,м.

Весенние проталины

Весенние проталины

30х20 х,м.

Зимняя калина

Зимняя калина

50х70 х.,м

Август

Август

40х50 х.,м.

Абстракция «Весна»

Абстракция «Весна»

50х40 х.,м.

bottom of page